Polyurea

POLYUREA ER EN HURTIGHERDENDE MEMBRAN SOM SPRØYTES FAST TIL UNDERLAGET OG FØLGER KONSTRUKSJONEN SØMLØST. DEN ER ELASTISK, SLITESTERK OG KJEMIKALIEBESTANDIG.

 

 

Polyurea herder svært raskt og sørger for umiddelbar vanntetting. Det er både membran og slitebelegg i ett, og sprøytes fast på underlaget. Fordi den enkelt kan formes rundt gulv, vegger og tak blir det ingen skjøter der vann kan trenge gjennom.

 

Polyurea er en to-komponent, løsemiddelfri, ren polyurea-membran. De unike mekaniske egenskapene gir et elastisk, slitesterkt og kjemikaliebestandig resultat. I tillegg til de mekaniske egenskapene herder polyurea meget raskt. Årsaken er at polyol-delen er erstattet med et amin. Kort herdetid betyr at du slipper uønskede bi-reaksjoner med vann, det er ingen katalysatorer og ikke minst får du en veldig kort og sikker installasjonstid.

 

Polyurea kan brukes på betong, stål og en rekke andre materialer. Bruksområder er for eksempel vanntetting av damkonstruksjoner, kulverter, jernbanebroer, tak, bassenger, veibroer og viadukter. Polyurea er også egnet til bruk på industrigulv, lasteramper, containere, vogner, plan, anleggskonstruksjoner, renseanlegg, parkeringshus og cisterner/tanker av alle slag. I tillegg har polyurea et betydelig potensial for tetting av tak-konstruksjoner.

 

Polyurea er godkjent for bruk i kontakt med drikkevann. Membranen påføres med med sprøyte og legges sømløst i en prosess. Tykkelsen på membranen blir fra to millimeter og det hele herder i løpet av sekunder.

 

Polyurea er vanntett inntil 25 bar trykk og er testet for lekkasjer av tungmetaller og mot bakterievekst.

 

Polyurea er elastisk, har høy bestandighet mot temperatursjokk, har meget gode rissoverbyggende egenskaper, tåler slag og bygger over bevegelser som oppstår i betongkonstruksjoner.

Før/etter

What is polyurea?

Polyurea

POLYUREA ER EN HURTIGHERDENDE MEMBRAN SOM SPRØYTES FAST TIL UNDERLAGET OG FØLGER KONSTRUKSJONEN SØMLØST. DEN ER ELASTISK, SLITESTERK OG KJEMIKALIEBESTANDIG.

 

 

Polyurea herder svært raskt og sørger for umiddelbar vanntetting. Det er både membran og slitebelegg i ett, og sprøytes fast på underlaget. Fordi den enkelt kan formes rundt gulv, vegger og tak blir det ingen skjøter der vann kan trenge gjennom.

 

Polyurea er en to-komponent, løsemiddelfri, ren polyurea-membran. De unike mekaniske egenskapene gir et elastisk, slitesterkt og kjemikaliebestandig resultat. I tillegg til de mekaniske egenskapene herder polyurea meget raskt. Årsaken er at polyol-delen er erstattet med et amin. Kort herdetid betyr at du slipper uønskede bi-reaksjoner med vann, det er ingen katalysatorer og ikke minst får du en veldig kort og sikker installasjonstid.

 

Polyurea kan brukes på betong, stål og en rekke andre materialer. Bruksområder er for eksempel vanntetting av damkonstruksjoner, kulverter, jernbanebroer, tak, bassenger, veibroer og viadukter. Polyurea er også egnet til bruk på industrigulv, lasteramper, containere, vogner, plan, anleggskonstruksjoner, renseanlegg, parkeringshus og cisterner/tanker av alle slag. I tillegg har polyurea et betydelig potensial for tetting av tak-konstruksjoner.

 

Polyurea er godkjent for bruk i kontakt med drikkevann. Membranen påføres med med sprøyte og legges sømløst i en prosess. Tykkelsen på membranen blir fra to millimeter og det hele herder i løpet av sekunder.

 

Polyurea er vanntett inntil 25 bar trykk og er testet for lekkasjer av tungmetaller og mot bakterievekst.

 

Polyurea er elastisk, har høy bestandighet mot temperatursjokk, har meget gode rissoverbyggende egenskaper, tåler slag og bygger over bevegelser som oppstår i betongkonstruksjoner.

Før/etter

What is polyurea?